CInternetFile::SetReadBufferSize

BOOL SetReadBufferSize (UINT nReadSize );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; przeciwnym razie 0. Jeśli wezwanie się nie powiedzie, funkcji Win32 GetLastError może być wywołana aby ustalić przyczynę błędu.

Parametry

nReadSize

Żądanego rozmiaru w bajtach.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustawić rozmiar tymczasowe buforu odczytu używane przez CInternetFile-pochodnych obiektu. Podstawowych interfejsów API usługi WinInet nie wykonywać buforowania, aby wybrać rozmiar buforu, który umożliwia aplikacji odczyt danych skutecznie, niezależnie od ilości danych do odczytu. Jeśli każde wywołanie odczytu zwykle wiąże się z dużych aount danych (na przykład, czterech lub więcej kilobajtów), nie powinna być wymagana buforu. Jednakże jeśli wywołanie odczytu uzyskanie małe fragmenty danych lub użyj ReadString aby odczytać pojedynczych wierszy naraz, następnie buforu odczytu poprawia wydajność aplikacji.

Domyślnie obiekt CInternetFile nie zapewnia żadnych buforowania do czytania. Jeśli zostanie wywołana funkcja Państwa, należy upewnić się, że plik został otwarty do odczytu.

Można zwiększyć rozmiar buforu w dowolnym momencie, ale kurczenie się bufor wywoła żadnych skutków. Jeśli zadzwonisz ReadString bez pierwszego wywołania SetReadBufferSize, otrzymasz buforu 4096 bajtów.

Omówienie CInternetFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index