CInternetFile::Seek

wirtualne Seek LONG (długości lOffset, UINT NZ rejestru );
rzut (CInternetException);

Wartość zwracany

Nowe bajt przesunięcie od początku pliku, jeśli jest żądanej pozycji; w przeciwnym razie wartość jest niezdefiniowana i zostanie zgłoszony obiektu CInternetException.

Parametry

lOffset

Przesunięcie w bajtach, aby przesunąć wskaźnik do odczytu i zapisu w pliku.

nZ rejestru

Odwołanie względne przesunięcie. Musi to być jedna z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby przesunąć kursor w uprzednio otwartego pliku. Funkcja wyszukiwania pozwala na dostępie do zawartości pliku przesuwając wskaźnik określonej kwoty, absolutnie lub stosunkowo. Brak danych jest faktycznie odczytane podczas wyszukiwania.

W tym czasie wywołania do tej funkcji członek jest obsługiwana tylko dla danych skojarzonych z obiektów CHttpFile . Nie jest obsługiwana dla żądania FTP i gopher. Jeśli zadzwonisz Seek dla jednej z tych usług nieobsługiwany go przechodzi wstecz można na kod błędu Win32 ERROR_INTERNET_INVALID_OPERATION.

Gdy plik jest otwarty, wskaźnik pliku jest na przesunięciu 0, na początku pliku.

Uwaga Za pomocą wyszukiwania może powodować wywołanie niejawny Flush.

Omówienie CInternetFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index