CInternetFile::ReadString

wirtu&alne BOOL ReadString (CStringamp;rString );
rzut (CInternetException);

wirtualne LPTSTR ReadString (LPTSTR pstr, UINT nMax );
rzut (CInternetException);

Wartość zwracany

Wskaźnik bufor zawierający dane tekstowe. NULL gdy osiągnięto koniec pliku bez czytania danych; lub, jeśli jest to wartość logiczna, wartość FALSE , jeśli koniec pliku został osiągnięty bez czytania danych.

Parametry

pstr

Wskaźnik ciąg, w którym zostanie wyświetlony wiersz odczytywanego.

nMax

Maksymalna liczba znaków, które mają być odczytywane.

rString

Odwołanie do obiektu CString , odbierająca odczytu linii.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do odczytu strumienia znaków, aż znajdzie znak nowego wiersza. Funkcja umieszcza wynikowa linia w pamięci przez parametr pstr . Zatrzymuje go, czytanie znaków, kiedy osiągnie maksymalną liczbę znaków, określonej przez nMax. Bufor zawsze będzie otrzymywał kończącego znaku null.

Jeśli zadzwonisz ReadString bez pierwszego wywołania SetReadBufferSize, otrzymasz buforu 4096 bajtów.

Omówienie CInternetFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index