CInternetFile::Read

wirtualne UINT odczytu (void * lpBuf, UINT nCount );
rzut (CInternetException);

Wartość zwracany

Liczba bajtów przeniesione do buforu. Wartość zwrotu może być mniejsza niż nCount , jeżeli osiągnięto koniec pliku.

Parametry

lpBuf

Wskaźnik adresu pamięci, do którego plik danych jest odczytywany.

nCount

Liczba zapisywanych bajtów.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do odczytu w danym pamięci, począwszy od lpvBuf, określoną liczbę bajtów, nCount. Funkcja zwraca liczbę bajtów odczytanych w rzeczywistości — liczba, która może być mniejsza niż nCount , jeśli plik kończy się. Jeśli wystąpi błąd podczas odczytu pliku, funkcja generuje obiekt CInternetException , który opisuje błąd. Należy zauważyć, że odczytu za końcem pliku nie jest uważany za błąd i wygeneruje żadnego wyjątku.

Omówienie CInternetFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index