CInternetFile::operator HINTERNET

operatora (HINTERNET) stała;

Uwagi

Użycie tego operatora pozwala uzyskać dojście systemu Windows dla bieżącej sesji internetowej.

Omówienie CInternetFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index