CInternetFile::m_hFile

HINTERNET m_hFile;

Uwagi

Dojście do pliku skojarzonego z tym obiektem.

Omówienie CInternetFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index