CInternetFile::Flush

(wirtualny nieważne Flush);
Rzut (CInternetException);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek opróżnić zawartość buforu zapisu. Użyj Flush , do zapewnienia, że wszystkie dane w pamięci rzeczywiście zostały zapisane na komputerze docelowym i zagwarantowania, że transakcja z komputera-hosta zostało zakończone. Opróżnia tylko jest skuteczne na CInternetFile obiekty otwierane na piśmie.

Omówienie CInternetFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index