CInternetFile::Close

wirtualny nieważne Close ();
Rzut (CInternetException);

Uwagi

Zamyka CInternetFile i zwalnia z jego zasobów. Jeśli plik został otwarty do zapisu, istnieje niejawna wywołanie Flush do zapewnienia, że wszystkie buforowane dane są zapisywane do tego hosta. Możesz powinna wywołać Zamknij po zakończeniu korzystania z pliku.

Omówienie CInternetFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index