CInternetFile::CInternetFile

(CInternetFile);

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywołany, kiedy tworzony jest obiekt CInternetFile.

Nigdy nie tworzysz obiekt CInternetFile bezpośrednio. Zamiast tego Utwórz obiekt jednej z jej klas pochodnych przez wywołanie CGopherConnection::OpenFile lub CHttpConnection::OpenRequest. Przez wywołanie CFtpConnection::OpenFile utworzyć także być obiektem CInternetFile.

Omówienie CInternetFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetConnection, CHttpFile CGopherFile

Index