Członkowie klasy CInternetException

Budowa

CInternetException Obiekt CInternetException.

Członkowie danych

m_dwError Błąd, który spowodował wyjątek.
m_dwContext Wartość kontekście związanych z operacją, która spowodowała wyjątek.

Omówienie CInternetException |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CException

Index