CInternetException

Obiekt CInternetException reprezentuje warunek wyjątku związanych z operacją Internet. Klasa CInternetException zawiera dwie publiczne dane członków: jeden posiada kod błędu skojarzony z wyjątkiem oraz innych posiada identyfikator kontekstu aplikacji internetowych związanych z powodu błędu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat identyfikatorów kontekstu dla aplikacji internetowych, zobacz artykuł Internet programowania z WinInet w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxinet.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CException

Index