CInternetException::m_dwError

Uwagi

Błąd, który spowodował wyjątek. Ta wartość błędu może być system kod błędu, w WINERROR.H, lub wartość błędu z usługi WININET.H.

Aby uzyskać listę kodów błędów Win32, zobacz Kodów błędów Win32 SDK. Aby uzyskać listę kodów błędów specyficznych dla Internetu można znaleźć w dokumentacji Zestawu SDK ActiveX.

Omówienie CInternetException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CException

Index