CInternetException::m_dwContext

Uwagi

Wartość kontekście związanym z powiązanych operacji Internet. Identyfikator kontekstu jest pierwotnie określony w CInternetSession i przekazywane przez MFC CInternetConnection- i CInternetFile-klasom pochodnym. Można zastąpić domyślne i przypisz dowolnego parametru dwContext wartość Twój wybór. dwContext jest skojarzony z każdej operacji dany obiekt. dwContext identyfikuje operacji stan informacji zwracanych przez CInternetSession::OnStatusCallback.

Omówienie CInternetException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CException

Index