CInternetException::CInternetException

CInternetException (DWORD dwError );

Parametry

dwError

Błąd, który spowodował wyjątek.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nosi nazwę po utworzeniu obiektu CInternetException . Rzucał CInternetException, wywołanie funkcji globalnych MFC AfxThrowInternetException.

Omówienie CInternetException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CException

Index