Członkowie klasy CInternetConnection

Budowa

CInternetConnection Obiekt CInternetConnection.

Operacje

GetContext Pobiera identyfikator ID kontekstu dla tego obiektu połączenie.
GetSession Pobiera wskaźnik do obiektu CInternetSession związane z połączeniem.
GetServerName Pobiera nazwę serwera, związane z połączeniem.

Operatory

operatora HINTERNET Dojście do sesji internetowej.

Omówienie CInternetConnection |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index