CInternetConnection

Klasy MFC CInternetConnection zarządza połączenia serwer internetowy. Jest klasą bazową dla klas MFC CFtpConnection, CHttpConnectioni CGopherConnection. Każdy z tych klas oferuje dodatkową funkcjonalność do komunikowania się z odpowiednich serwerów FTP, HTTP lub protokołu gopher.

Aby komunikować się bezpośrednio z serwerem internetowym, muszą mieć obiektu CInternetSession i obiekt CInternetConnection.

Aby dowiedzieć się, jak WinInet klasy pracy, zobacz artykuł Internet programowania z WinInet w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxinet.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Index