CInternetConnection::operator HINTERNET

operatora (HINTERNET) stała;

Uwagi

Użycie tego operatora pozwala uzyskać dojście API-poziom dla bieżącej sesji internetowej.

Omówienie CInternetConnection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetSession, CGopherConnection, CFtpConnection, CHttpConnection

Index