CInternetConnection::GetSession

(CInternetSession * GetSession) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CInternetSession skojarzone z tym obiektem połączenia internetowego.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać wskaźnik do obiektu CInternetSession , który ma skojarzonego z tym połączeniem.

Omówienie CInternetConnection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetSession, CGopherConnection, CFtpConnection, CHttpConnection

Index