CInternetConnection::GetServerName

CString GetServerName () stała;

Wartość zwracany

Nazwa serwera, z którym pracuje ten obiekt połączenia.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać nazwę serwera skojarzonego z tym połączeniem internetowym.

Omówienie CInternetConnection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetSession, CGopherConnection, CFtpConnection, CHttpConnection

Index