CInternetConnection::GetContext

(DWORD GetContext) stała;

Wartość zwracany

Identyfikator ID kontekstu przypisana aplikacja.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać identyfikator ID kontekstu dla tej sesji. Kontekst ID jest pierwotnie określony w CInternetSession i propaguje CInternetConnection- i CInternetFile-pochodnych klas, chyba że określono inaczej w wywołaniu funkcji, która otwiera połączenie. Identyfikator ID kontekstu jest skojarzony z każdej operacji danego obiektu i identyfikuje operacji stan informacji zwracanych przez CInternetSession::OnStatusCallback.

Aby uzyskać więcej informacji na temat jak GetContext działa inne klasy WinInet udzielenia informacji o stanie użytkownika, zobacz artykuł Pierwsze kroki w Internecie: WinInet uzyskać więcej informacji dotyczących identyfikatora kontekstu.

Omówienie CInternetConnection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetSession::EnableStatusCallback

Index