CImageList::Write

BOOL Zapisu ( CArchive * pArchive );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pArchive

Wskaźnik do obiektu CArchive , w którym ma być przechowywany na liście obrazów.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zapisu obiektu listy obrazów do archiwum.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::Read

Index