CImageList::SetOverlayImage

BOOL SetOverlayImage ( int nImage, int nOverlay );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nImage

Indeksu obrazu będzie używany jako maska nakładki.

nOverlay

Oparte na jeden indeks maski nakładki.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby dodać indeksu obrazu na liście obrazy, które mają być używane jako nakładkę maski. Maksymalnie cztery indeksy mogą być dodawane do listy.

Maska nakładki jest obraz przezroczysty narysowane na inny obraz. Narysuj maskę nakładki nad obrazu przy użyciu funkcji członek CImageList::Draw indeksu opartego na jednym maski nakładki, określonych za pomocą makra INDEXTOOVERLAYMASK

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::Add

Index