CImageList::SetImageCount

BOOL SetImageCount (UINT uNewCount );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

uNewCount

Wartości określające nową całkowitą liczbę obrazów na liście obrazów.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby zresetować liczby obrazów w obiekcie CImageList.

Jeśli zostanie wywołana funkcja Państwa do zwiększenia liczby obrazów na liście obrazów, następnie wywołać zastąpić dla każdego dodatkowego obraz, aby przydzielić nowe indeksy do prawidłowego obrazów. Jeśli udało się indeksy można przypisać prawidłowy obrazów, operacje remis, tworzone nowe obrazy będą nieprzewidywalne.

Jeśli zmniejszysz rozmiar listy obrazów przy użyciu tej funkcji obcięte obrazy są zwalniane.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index