CImageList::SetDragCursorImage

BOOL SetDragCursorImage ( int nDrag, CPoint ptHotSpot );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nDrag

Indeks nowego obrazu należy łączyć z obrazem przeciągnij.

ptHotSpot

Położenie punktu aktywnego w nowy obraz.

Uwagi

Tworzy nowy obraz przeciągnij przez dany obraz (zazwyczaj obraz kursor myszy) z bieżącego obrazu przeciągnij.

Ponieważ funkcje przeciągania za pomocą nowego obrazu podczas operacji przeciągania, należy użyć systemu Windows ShowCursor funkcji aby ukryć rzeczywiste kursora po wywołaniu CImageList::SetDragCursorImage. W przeciwnym razie system może pojawić się mają dwa kursory myszy na czas trwania operacji przeciągania.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::BeginDrag, CImageList::EndDrag, CImageList::GetDragImage

Index