CImageList::SetBkColor

COLORREF SetBkColor ( COLORREF cr );

Wartość zwracany

Poprzedni kolor tła w przypadku powodzenia; inaczej CLR_NONE.

Parametry

cr

Kolor tła, aby ustawić. Może to być CLR_NONE. W takim przypadku obrazy są rysowane, przezroczysty masek.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić kolor tła dla listy obrazów.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::GetBkColor, COLORREF

Index