CImageList::Replace

BOOL Zastąpić ( int nImage, CBitmap * pbmImage, CBitmap * pbmMask );

int Zastąpić ( int nImage, HICON hIcon );

Wartość zwracany

Wersja zwracanie BOOL zwraca wartość różną od zera w przypadku powodzenia; inny sposób 0.

Wersja zwraca&nie int zwraca indeksu obrazu w przypadku powodzenia; otherwisenbsp; – 1.

Parametry

nImage

Indeksu obrazu w celu zamienić.

pbmImage

Wskaźnik zawierającej obraz bitmapowy.

pbmMask

Wskaźnik bitmapowego zawierającą maskę. Jeżeli nie maska jest używana z listy obrazów, ten parametr jest ignorowany.

hIcon

Uchwyt na ikonę, która zawiera mapy bitowej i maska dla nowego obrazu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zastąpienia obrazu na liście obrazów z nowego obrazu.

Wywołanie funkcji członek po wywołaniu SetImageCount aby przypisać obrazy nowe, ważne numery indeksu obraz zastępczy.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::Remove

Index