CImageList::Read

BOOL Odczytu ( CArchive * pArchive );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pArchive

Wskaźnik do obiektu CArchive , z której lista obrazu jest do odczytu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do odczytu listy obrazów z archiwum.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::Write

Index