CImageList::operator HIMAGELIST

operatora (HIMAGELIST) stała;

Wartość zwracany

Jeśli pomyślnie, uchwyt do listy obrazów reprezentowane przez obiekt CImageList ; inny sposób NULL.

Uwagi

Użyj tego operatora, aby uzyskać załączony uchwyt obiektu CImageList . Ten operator jest operator odlewania, który obsługuje bezpośrednie użycie obiektu HIMAGELIST.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index