CImageList::m_hImageList

HIMAGELIST m_hImageList;

Uwagi

Uchwyt do listy obrazów dołączonej do tego obiektu. Członek danych m_hImageList jest zmiennej publicznej typu HIMAGELIST.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::Attach, CImageList::Detach, CImageList::Attach

Index