CImageList::GetSafeHandle

HIMAGELIST GetSafeHandle ( ) Stała;

Wartość zwracany

Uchwyt do listy dołączone obrazu; inny sposób NULL jeśli nie obiekt jest dołączony.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania członek danych m_hImageList.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::Attach, CImageList::Detach, CImageList::m_hImageList

Index