CImageList::GetImageCount

int GetImageCount ( ) stała;

Wartość zwracany

Liczba obrazów.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania liczby obrazów na liście obrazów.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::GetImageInfo

Index