CImageList::GetDragImage

statyczne CImageList * GetDragImage ( LPPOINT lpPoint, LPPOINT lpPointHotSpot );

Wartość zwracany

Jeśli pomyślnie, wskaźnik tymczasowy obrazu listy, jest używany do przeciągania; w przeciwnym razie wartość NULL.

Parametry

lpPoint

Adres z struktury punkt , który otrzymuje bieżący przeciągnij stanowisko.

lpPointHotSpot

Adres konstrukcji punkt , który odbiera przesunięcie obrazu przeciągnij względem położenia przeciągnij.

Uwagi

Pobiera listę tymczasowe obrazu, używanego do przeciągania.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::SetDragCursorImage

Index