CImageList::GetBkColor

COLORREF GetBkColor ( ) stała;

Wartość zwracany

Wartości kolorów RGB, koloru tła obiektu CImageList.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Pobierz bieżący kolor tła dla listy obrazów.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::SetBkColor, COLORREF

Index