CImageList::FromHandlePermanent

statyczne CImageList * PASCAL FromHandlePermanent (HIMAGELIST hImageList );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CImageList w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

hImageList

Określa listę obrazu.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do obiektu CImageList , gdy uchwyt do listy obrazu. Jeśli obiekt CImageList nie jest dołączony do uchwytu, NULL , zostanie zwrócony.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::FromHandle

Index