CImageList::FromHandle

statyczne CImageList * PASCAL FromHandle (HIMAGELIST hImageList );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CImageList w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

hImageList

Określa listę obrazu.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do obiektu CImageList , gdy uchwyt do listy obrazu. Jeśli CImageList nie jest już dołączony do uchwytu, tymczasowy obiekt CImageList zostanie utworzona i dołączone. Ten tymczasowy obiekt CImageList obowiązuje tylko do następnego aplikacja ma czas bezczynności w jego pętli zdarzenia, które jednocześnie wszystkie tymczasowe obiekty są usuwane.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::FromHandlePermanent

Index