CImageList::ExtractIcon

HICON ExtractIcon ( int nImage );

Wartość zwracany

Uchwyt ikony w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

nImage

Indeksu obrazu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do utworzenia ikony na podstawie obrazu i jego powiązanego maskę na liście obrazów.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::Replace

Index