CImageList::EndDrag

statyczne nieważne EndDrag ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zakończenia operacji przeciągania. Aby rozpocząć operację przeciągania, należy użyć funkcji członek BeginDrag.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::BeginDrag, CImageList::Draw, CImageList::DragMove

Index