CImageList::Draw

BOOL Rysowania ( CDC * pdc, int nImage, punkt pt, UINT nStyle );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pdc

Wskaźnik do kontekstu urządzenia docelowego.

nImage

Indeksu obrazu do rysowania.

pt

Miejsce w którym do rysowania w kontekście określonego urządzenia.

nStyle

Flaga, określając styl rysowania. Może być jeden lub więcej z tych wartości:

Wartość Znaczenie
ILD_BLEND25, ILD_FOCUS Rysuje obraz, mieszanie 25 procent z kolor podświetlenia systemu. Ta wartość ma znaczenia, jeśli lista obraz nie zawiera maskę.
ILD_BLEND50, ILD_SELECTED, ILD_BLEND Rysuje obraz, mieszanie 50 procent z kolor podświetlenia systemu. Ta wartość ma znaczenia, jeśli lista obraz nie zawiera maskę.
ILD_MASK Rysuje maski.
ILD_NORMAL Rysuje obraz za pomocą koloru tła dla listy obrazu. Jeśli kolor tła jest wartość CLR_NONE , obraz jest rysowany przezroczysty masek.
ILD_TRANSPARENT Rysuje obraz przezroczysty za pomocą maski niezależnie od koloru tła.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby narysować obraz, który jest przeciągane podczas operacji przeciągania i upuszczania.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::BeginDrag, CImageList::EndDrag, CImageList::DragMove

Index