CImageList::DragShowNolock

statyczne BOOL DragShowNolock ( BOOL bShow );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

bShow

Określa, czy obraz przeciągnij ma zostać wyświetlona.

Uwagi

Pokazuje lub ukrywa obrazu przeciągnij podczas operacji przeciągania, bez blokowania okna.

Funkcja CImageList::DragEnter blokuje wszystkie aktualizacje, aby oknie podczas operacji przeciągania. Ta funkcja, jednak nie blokuje okna.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::BeginDrag, CImageList::EndDrag, CImageList::DragEnter, CImageList::DragLeave, CImageList::Draw

Index