CImageList::DragMove

statyczne BOOL DragMove ( CPoint pt );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pt

Nowe przeciągnij stanowisko.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby przesunąć obraz, który jest przeciągane podczas operacji przeciągania i upuszczania. Ta funkcja nazywa się zazwyczaj w odpowiedzi na komunikat WM_MOUSEMOVE . Aby rozpocząć operację przeciągania, należy użyć funkcji członek BeginDrag.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::BeginDrag, CImageList::EndDrag, CImageList::Draw

Index