CImageList::DragLeave

statyczne BOOL DragLeave ( CWnd * pWndLock );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pWndLock

Wskaźnik do okna, które jest właścicielem obrazu przeciągnij.

Uwagi

Odblokowuje określone przez pWndLock okno i ukrywa obrazu przeciągania, umożliwiając okna należy zaktualizować.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::BeginDrag, CImageList::EndDrag, CImageList::DragMove, CImageList::DragEnter

Index