CImageList::Detach

HIMAGELIST Odłączyć ( );

Wartość zwracany

Uchwyt do obiektu Lista obrazów.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby odłączyć obiekt listy obrazów z obiektu CImageList . Ta funkcja zwraca uchwyt obiektu Lista obrazów.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::Attach, CImageList::DeleteImageList

Index