CImageList::DeleteTempMap

statyczne nieważne PASCAL DeleteTempMap);

Uwagi

Wywoływana automatycznie, przez CWinApp obsługi czas bezczynności, DeleteTempMap usuwa wszystkie tymczasowe obiekty CImageList utworzone przez FromHandle, ale nie zniszczy wszystkie uchwyty (hImageList) tymczasowo skojarzone z obiektami ImageList.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index