CImageList::Copy

BOOL kopii (int iDst, int iSrc, UINT uFlags = ILCF_MOVE);

BOOL kopii (int iDst, CImageList * pSrc, int iSrc, UINT uFlags = ILCF_MOVE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

iDst

Indeksu obrazu ma być używana jako miejsce docelowe operacji kopiowania.

iSrc

Indeksu obrazu ma być używana jako źródło operacji kopiowania.

uFlags

Wartość flagi bitowe, który określa typ operacji kopiowania należy. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

Wartość Znaczenie
ILCF_MOVE Obraz źródłowy zostanie skopiowany do indeksu na obrazie docelowym. Ta operacja powoduje wiele wystąpień danego obrazu. ILCF_MOVE jest to ustawienie domyślne.
ILCF_SWAP Obrazy źródłowe i docelowe wymieniać pozycje na liście obrazów.

pSrc

Wskaźnik do obiektu CImageList , który jest przedmiotem operacji kopiowania.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie funkcji Win32 ImageList_Copy, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index