CImageList::BeginDrag

BOOL BeginDrag ( int nImage, CPoint ptHotSpot );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nImage

Indeksu obrazu, przeciągnij.

ptHotSpot

Współrzędne miejsca rozpoczęcia przeciągnij (zazwyczaj pozycja kursora). Współrzędne są ustalane względem górnego lewego rogu obrazu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do Rozpocznij przeciąganie obrazu. Ta funkcja tworzy listę tymczasowe obrazu, używanego do przeciągania. Obraz łączy określonego obrazu i jego maskę kursor. W odpowiedzi na kolejne komunikaty WM_MOUSEMOVE można przenieść obraz przeciągania za pomocą funkcji członek DragMove . Aby zakończyć operacji przeciągania, można użyć funkcji członek EndDrag.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::Draw, CImageList::EndDrag, CImageList::DragMove

Index