CImageList::Add

int Dodaj ( CBitmap * pbmImage, CBitmap * pbmMask );

int Dodaj ( CBitmap * pbmImage, COLORREF crMask );

int Dodaj ( HICON hIcon );

Wartość zwracany

I&ndeksu pierwszego nowego obrazu w przypadku powodzenia; otherwisenbsp; – 1.

Parametry

pbmImage

Wskaźnik zawierający obraz lub obrazy bitmapowe. Liczba obrazów jest wywnioskowane z szerokością bitmapy.

pbmMask

Wskaźnik bitmapowego zawierającą maskę. Jeżeli nie maska jest używana z listy obrazów, ten parametr jest ignorowany.

crMask

Kolor używany do generowania maski. Każdy piksel ten kolor w danym bitmapy jest zmieniany na czarno, a odpowiadający mu bit w masce jest ustawiona na jeden.

hIcon

Uchwyt ikonę, która zawiera mapy bitowej i maska dla nowego obrazu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby dodać jeden lub kilka obrazów lub ikony do listy obrazów.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::Remove, CImageList::Replace, COLORREF

Index