Członkowie klasy CHttpServerContext

Członkowie danych

m_bSendHeaders Flaga do kontrolowania, czy nagłówki są automatycznie uwzględniane w odpowiedzi HTTP.
m_pECB Wskaźnik do struktury EXTENSION_CONTROL_BLOCK.
m_pStream Wskaźnik CHtmlStream.

Budowa

CHttpServerContext Obiekt CHttpServerContext.

Operacje

GetServerVariable Kopie informacji odnoszących się do połączenia HTTP lub do serwera, na podany bufor.
WriteClient Natychmiast wysyła informacje do klienta HTTP.
ReadClient Odczytuje informacje z treści żądania HTTP klienta sieci Web do buforu dostarczonych przez obiekt wywołujący.
ServerSupportFunction Dostarcza architektury niektóre funkcje ogólnego, jak również funkcje, które są specyficzne dla implementacji serwera HTTP.
TransmitFile Wysyła dane z pliku z serwera do żądającego.
GetChunkSize Pobierz bieżący rozmiar fragmentu.
SetChunkSize Ustaw rozmiar fragmentu dla bieżącego kontekstu.

Operatory

lt operatora; & lt; Zapisuje dane do strumienia.

Omówienie CHttpServerContext |nbsp; Wykres hierarchii

Zobacz też CHttpServer

Index