CHttpServerContext::operator lt; & lt;

void operatorlt; < (LPCTSTR psz );

void operatorlt; < (long int dw );

void operatorlt; < (short int w );

void operatorlt; < (const CHtmlStream & strumienia );

void operatorlt; < (podwójny d );

void operatorlt; < (pływak f );

CHttpServerContextamp; operatora << (const CLongBinary & obiektu blob );

CHttpServerContextamp; operatora << (const CByteArray & tablicy );

Uwagi

Wstawiania CHttpServerContext (lt; <) operatora zapisuje określony ciąg znaków lub liczbę całkowitą w strumieniu HTML właścicielem obiektu CHttpServerContext . Ciąg wersją operator zapisuje ciąg bez żadnych modyfikacji. Liczba całkowita zastępuje formatu wartości dziesiętne tekst przed napisaniu.

Parametry operatora odnoszą się bezpośrednio do typów ITS_, które można użyć w planie analizy ISAPI.

Omówienie CHttpServerContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też Internet Server API (ISAPI) analizować mapy, rozszerzeń ISAPI: analizować mapy

Index