CHttpServerContext::m_pStream

Uwagi

Członek danych m_pStream jest wskaźnik, aby zainicjować CHtmlStream, którego serwera można używać do komunikacji z klientem. Większość rozszerzenia będzie zapisu danych do tego strumienia, jak ich pracy. MFC zapisze wszystkie dane w tym strumieniu klienta podczas zwraca wartość funkcji. Jeśli funkcji zabiera dużo czasu na wykonanie, można użyć funkcji WriteClient do wysyłania danych do klienta natychmiast, nawet przed funkcja kończy.

Omówienie CHttpServerContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlStream

Index