CHttpServerContext::m_pECB

Uwagi

Wskaźnik do struktury EXTENSION_CONTROL_BLOCK . Struktura ta zawiera informacje opisujące połączenie między klientem, który wydał polecenie rozszerzenia serwera i serwera. Zobacz strukturę EXTENSION_CONTROL_BLOCK opis poszczególnych członków.

Omówienie CHttpServerContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;EXTE&NSION_CONTROL_BLOCK

Index